Frånluftsmodul


Frånluftsmodul - återvinner värme du redan har

Thermia Vent är en värmeåtervinnings-enhet, ett extra tillbehör som går att kombinera med Thermias alla värmepumpar, som exempelvis luftvärmepumpar. Den hjälper dig att ta tillvara värmen i den inomhusluft som ventileras ut från ditt hus.

Thermia Vent är en så kallad frånluftsmodul - ett effektivt komplement som använder husets frånluft för att värma köldmedievätskan i din värmepump. På så sätt återvinns värme som annars hade gått till spillo samtidigt som värmepumpens verkningsgrad ökar; värdefullt för vår miljö och bra för din ekonomi.

Thermia Vent är utformad för att monteras på väggen i anslutning till din värmepump eller på annan plats i huset.