Mark/Bergvärmepumpar


Det finns en mängd olika värmepumpar som hämtar sin energi från marken. Nedan hittar du information om våra värmepumpar som använder markvärme, bergvärme, grundvattenvärme eller sjövärme som energikälla. En av fördelarna med dessa värmepumpar är att du får en jämn temperatur året runt, oavsett väder.

Se även "Värmepumpar för fastigheter med avancerade system" här

Thermia Diplomat Inverter
Bergvärmepumpen med maximal prestanda

En nyutvecklad varvtalsstyrd kompressor, tillsammans med en helt ny typ av styrning, är en stor del av hemligheten bakom Thermia Diplomat Inverters enastående prestanda.

Den varvtalsstyrda kompressorn anpassar hela tiden effekten efter behovet vilket ger en mycket hög årsvärmefaktor. Du använder aldrig mer energi än vad som verkligen behövs, och därmed kan du sänka din elräkning ytterligare.

Extra mycket varmvatten, till lägsta kostnad
Thermia Diplomat Inverter är dessutom utrustad för smart varmvattenproduktion med hjälp av en så kallad hetgasväxlare. Den här tekniken (HGW) gör att man producerar varmvatten samtidigt som man producerar värme till huset, vilket ger mer varmvatten till en lägre kostnad.

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet
 2. Trygghetsförsäkring på 10 år, de 6 första åren är kostnadsfria

Thermia Diplomat Duo Inverter
Bergvärmepumpen med maximal prestanda

Diplomat Duo Inverter är en variant av bergvärmepumpen Diplomat Inverter. Det som skiljer de båda modellerna åt är att Duo Inverter har separat varmvattenberedare, och därför passar på ställen med låg takhöjd eller för dig med extra stort varmvattenbehov. I övrigt är det samma värmepump.

Thermias 14-åriga trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – de sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga ytterligare åtta år.

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet
 2. Trygghetsförsäkring på 10 år, de 6 första åren är kostnadsfria

Thermia Diplomat Optimum G3
Maximal årsvekningsgrad ger dig maximal besparing.

Thermia Diplomat Optimum G3 ger dig en överlägsen årsverkningsgrad* tack vare sina unika tekniska lösningar. Det gör att du kan minska din uppvärmningskostnad med upp till 85 procent.

Vår unika tekniklösning HGW (Hot Gas Water Heater) utnyttjar den befintliga husuppvärmningen för att samtidigt producera varmvatten. Det innebär att du får varmvatten "på köpet" när ditt hus värms av värmepumpen. Detta sänker din årskostnad avsevärt.

Som värmekälla kan du välja bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller sjövattenvärme. Med tillbehören Link och Online får du möjlighet att optimera och fjärrstyra din värmepump.

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet
 2. Trygghetsförsäkring på 10 år, de 6 första åren är kostnadsfria

Thermia Diplomat Duo Optimum G3
Maximal årsvekningsgrad ger dig maximal besparing.

Diplomat Duo Optimum G3 är en variant av Diplomat Optimum G3. Det som skiljer de båda modellerna åt är att Duo G3 har separat varmvattenberedare, och därför passar på ställen med låg takhöjd eller för dig med extra stort varmvattenbehov. I övrigt är det samma värmepump.

En 6-årig kostnadsfri trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – och du väljer sedan själv om du årsvis vill förlänga den upp till totalt 10 år.

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet 
 2. Trygghetsförsäkring på 10 år, de 6 första åren är kostnadsfria

Thermia Diplomat Optimum
Minimal energiåtgång tack vare varvtalsstyrning

Thermia Diplomat Optimum är en högeffektiv värmepump med varvtalsstyrning. Det gör att driften hela tiden finjusteras efter aktuellt behov och förutsättningar. Resultatet blir att värmepumpen ger maximal effektivitet med minimal energiförbrukning hela dygnet.

Den höga årsverkningsgraden och den inbyggda TWS-tekniken som gör att varmvattenberedaren fylls på kortare tid med varmare vatten, innebär att du kan sänka dina uppvärmningskostnader med mer än 75 procent.

Värmekälla: bergvärme, markvärme eller sjövärme

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet 
 2. Trygghetsförsäkring på 10 år, de 6 första åren är kostnadsfria

Thermia Diplomat Duo Optimum
Varvtalsstyrning & separat varmvattenberedare

Diplomat Duo Optimum är en variant av Diplomat Optimum. Det som skiljer de båda modellerna åt är att Duo-varianten har en separat varmvattenberedare, och därför passar på ställen med låg takhöjd eller för dig med extra stort varmvattenbehov. I övrigt är det samma värmepump.

Värmekälla: bergvärme, markvärme eller sjövärme

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet 
 2. Trygghetsförsäkring på 10 år, de 6 första åren är kostnadsfria

Värmepumpar för fastigheter med avancerade värmesystem


Thermia Mega
Maximal prestanda och bästa totalekonomi

Thermia Mega är en fastighetsvärmepump som byggts med bästa möjliga totalekonomi som ledstjärna. Resultatet har blivit en värmepump med inverterstyrd kompressor, en effekt på upp till 84 kW och marknadens högsta årsvärmefaktor. Genom att koppla samman 16 stycken MegaXL kan en total värmeeffekt på 1344 kW erhållas.

Inverterteknik ger många fördelar
Tack vare invertertekniken är Mega en mycket flexibel och mångsidig produkt som kan installeras och användas i alla tänkbara typer av fastigheter, oavsett förutsättningar. Varje lösning kan skräddarsys totalt utifrån behoven av värme, kyla och varmvatten.
Invertertekniken, som konstant anpassar värmepumpens effekt efter rådande behov, innebär att värmepumpen kan leverera 100 procents energitäckning. Det gör i sin tur att man slipper betala för dyr tillsatsvärme. Tack vare inverterstyrningen kan också anläggningar med olika värmebehov för värmesystem och varmvatten köras utan krav på extra volymtankar. Det ger en lägre installationskostnad och mindre utrymme krävs för anläggningen. Hetgasväxlare som standard gör varmvattenproduktionen extra kostnadseffektiv.

Kraftfull styrning
Vid utvecklingen av Mega har fokus lagts på en kraftfull styrning. Övervakning och styrning kan ske direkt på värmepumpens nyutvecklade färgpekskärm, men även via webbgränssnitt, ett överordnat styrsystem eller via mobilen.

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet

Thermia Robust
Maximal prestanda och extra funktionalitet

Thermia Robust är det självklara valet för större fastigheter med avancerade värmesystem och extra höga krav på funktionalitet. Modellen finns i effektstorlekarna 20, 26, 35 och 42 kW. Den kan dessutom kaskadkopplas med upp till åtta maskiner för att på så sätt få ut upp till 336 kW (8x42 kW).

Thermia Robust har ett avancerat styrsystem som håller ordning på alla funktioner vilket ger dig både överblick och trygghet. Det kan även kombineras med andra styrsystem som exempelvis larm, hissar, ventilation med mera. Totalt går det att styra upp till nio separata värmesystem i fastigheten, vilket gör det möjligt att kyla vissa delar av fastigheten samtidigt som andra värms upp.

Med Thermia Robust får du en integrerad webbserver som gör att du i realtid kan styra och övervaka värmepumpen var du än finns i världen. Den ger dig kontroll över alla inställningar som exempelvis larmhantering, drifthistorik och aktuella temperaturer.

Alla dessa funktioner underlättar vid driftoptimering, men kan också vara till stor hjälp om du skulle behöva support eller service. Uppstår ett larm får du, alternativt din installatör, automatiskt ett meddelande via sms eller e-mail. För den som har fastigheter på flera håll ger internetstyrningen stora möjligheter till effektivisering.

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet

Thermia Solid
Maximal prestanda och låg investeringskostnad

Thermia Solid är fastighetsvärmepumpen för dig som vill få ut maximal prestanda, men som saknar krav på specialapplikationer. Modellen finns i effektstorlekarna 20, 26, 35 och 42 kW. 

Thermia Solid klarar att styra två separata värmesystem samtidigt. Den intelligenta styrningen gör att du enkelt kan hålla ordning på och styra de funktioner som ingår i systemet såsom tillsatsvärme, varmvatten, kyla och shuntgrupper. Den ser också till att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar, vilket ger maximal effektivitet och energibesparing. 

Thermia Solid kan utrustas med en online-funktion som gör att du på distans kan styra och övervaka värmepumpen via Internet och trådlös kommunikation. Du får kontroll över värmepumpens alla inställningar som exempelvis larmhantering, drifthistorik och aktuella temperaturer, vilket underlättar vid driftoptimering, support och service. Uppstår ett larm får du, alternativt din installatör, automatiskt ett meddelande via sms eller e-mail.

Tillval

 1. Thermia Online, styr din värmepump via Internet