Trygghetsförsäkring


Thermia Trygg Från installation till support och garanti 

Varje värmepump vi säljer är kvalitetssäkrad genom Thermia Trygg, en samverkan mellan oss, våra återförsäljare och den medföljande trygghetsförsäkringen.

Lång erfarenhet och teknisk expertis 

Enligt statistik hos försäkringsbolagen ligger våra värmepumpar klart under branschens medelvärde för skadeanmälningar. Vår långa erfarenhet och tekniska expertis lägger grunden för en produkt som ska hålla dag efter dag, år efter år. Men ingen tillverkare är någonsin hundraprocentigt felfri och det mest oväntade kan inträffa. Därför kvalitetssäkrar vi våra värmepumpar ytterligare genom Thermia Trygg.

I Thermia Trygg ingår

- Hjälp med hela installationen via en certifierad återförsäljare

- Installation kvalitetssäkrad av Thermia

  • rätt dimensionering 
  • korrekt inmontering och snyggt utförande 
  • driftsättning och injustering för optimal besparing och funktion
  • överlämning och tydlig introduktion för dig som användare

- Support

- 3 års produktgaranti

- 10 års garanti

- 14-årig trygghetsförsäkring

Garanti

När du köper en värmepump från Thermia så ingår:

3 års produktgaranti 
- Gäller från installationsdatumet för värmepumpen 
- Gäller för hela produkten

10 års garanti på varmvattenberedaren 
- Gäller från installationsdatumet för värmepumpen 
- Gäller för Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare, producerade från och med februari 2013